All Stories

I always think about you I always think about U. I cant live without U. I really need U. I am totally mad about U. I just wanna be with U. I am crazy 4 U. I wanna marry U.…